Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2014

Mała, pamiętaj, potrzebny Ci mężczyzna, który po rozkoszach cielesnych będzie potrafił Ci zapewnić rozrywkę intelektualną. 
— dokładnie
Reposted fromolewka olewka viacynamon cynamon

October 09 2013

A ja jestem smutny zabłąkaniec, poeta bez talentu.
— Jarosław Iwaszkiewicz.
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viaptak ptak

September 07 2013

Nie boję się wilka,
tabletek, śmierci, czterdziestu rodzajów
pustej ciemności. Boję się przywyknąć. 
— Różycki.
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viateraz teraz
2859 6f53 500
mądrości murów #1
Reposted fromwerterowska werterowska viacynamon cynamon

Alice: How long is forever?
White Rabbit: Sometimes, just one second.


— Lewis Carroll
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viacynamon cynamon
- Jak ty się nazywasz? Jak mam do ciebie mówić?
- Jak chcesz. Najlepiej: kochanie.

— Marek Hłasko
3349 09bf
Świetlicki zawsze o dobrej porze.
Reposted byarnpsycholisiinterpretujmniejakchceszlittledarlingoczywisciesizarMaybeJustDumb
3195 585e
Reposted bykwiatywewlosach-cynamonkamaanyurikoslowonaniedzieletransgenic

September 05 2013

2985 0f7f 500
Zdzisław Beksiński
Reposted fromleer leer viaMagnolia11 Magnolia11
5802 708c 500
Picasso
Reposted frometerycznie eterycznie viaMagnolia11 Magnolia11
Reposted fromweightless weightless viakartoNik kartoNik
7163 f203
Reposted frommorela morela viaMagnolia11 Magnolia11

August 31 2013

6652 0c2e
Reposted fromchybakpisz chybakpisz viaMagnolia11 Magnolia11
5964 d96a 500
Reposted fromizutu izutu viaSayid Sayid
Reposted fromperseweracje perseweracje viaSayid Sayid

August 25 2013

mała
ty się rozpadasz
jak przemoknięte książki 

chciałem cię wczoraj
chwycić w ramiona
rozleciałaś mi się 
pod palcami 

kochanie
ty się poskładaj
już i tak jest ciebie za mało
Reposted fromnothingwrong nothingwrong viakejtowa kejtowa

August 23 2013

nie rzucać pOetów.
Reposted frommalw malw viaviva-salvadore viva-salvadore

August 22 2013

4728 be00 500
Reposted frommaliwa maliwa viatoffifee toffifee
Większość dziewczyn wygląda wspaniale w dresach i związanych włosach.
Ja wyglądam jak bezdomny biorący amfetaminę .

     
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl